Bicom bioresonansterapi

är en test- och behandlingsmetod inom det som kallas energimedicin.

Lägg till text här