För dig som är Bicomterapeut

Utbildning: Utbildning är viktigt för oss så att alla terapeuter har möjlighet och kunskap att hjälpa alla sina patienter på bästa sätt.

Alla våra utbildare har lång erfarenhet av BICOM bioresonans och andra behandlingsmetoder.

Dr Sabine Rauch (leg allmänläkare), internationell utbildare av BICOM-terapeuter och coacher för avancerade vidareutbildningar.

Olle Svensson (terapeut) internationell utbildare för BICOM-terapeuter och coacher. Ger support och information.

Markus Johansson (terapeut) utbildning av nya terapeuter och vidareutbildningar.

Karin Sjöberg (terapeut och djursköterska) utbildar nya terapeuter och håller i vidareutbildning för human och veterinär användning av BICOM.

Catharina Svens (terapeut) utbildar nya terapeuter och håller i vidareutbildning för human och veterinär användning av BICOM.

Utbildningar 2024

Gå till kursschema >>

Priser ex moms: Två dagars utbildning 3400kr, tre dagars utbildning 4700kr. Samtal med terapeut/utbildare 500kr. Vill du repetera en utbildning betalar du endast 50% av priset.

Kursrabatt på varor: Om du är bokad på utbildning, ger vi dig 10% rabatt på varor du beställer under tidsperioden två veckor före kursen och en vecka efter kursen. Skriv i fältet ”beställningsanteckningar” i webshopen vilken kurs du skall gå eller har gått. Undantag från rabatten är ”samtal med terapeut”.
Klicka här så kommer du till shopen >>

Kurstider:
Endagsutbildningar eller kortare anges separat för varje utbildning. Tvådagarsutbildningar startar 12:00 första dagen och slutar 16:00 andra dagen. Tredagarsutbildningar startar 12:00 första dagen och slutar 14:00 tredje dagen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs två veckor före kursdatum.

Service

Bicom har en medicinsk klassning vilket gör att det finns ett serviceintervall på vartannat år. Denna service skall du som Bicomterapeut göra för att din utrustning skall garanteras ha sin medicinska klassning. Det är för dig själv och dina patienter. Vid service kontrolleras alla funktioner, programvaran fräschas upp och kalibrering görs.

Nikolaj Nemeth är servicetekniker för Bicom-Norden och erbjuder service för alla modeller av Bicom och andra utrustningar från Bicom-Norden och Regumed GmbH. Nikolaj gör service, kalibrering, uppdateringar och reparationer.
Kontakta Bicom-Norden för att boka service: mail@bicom-norden.se

I år 2024 är Nikolaj på plats i Finland/Jutbacka (31/5–1/6) och Halmstad (30–31/8) och gör service i samband med utbildningarna där.

Priser fr o m november 2023, ex moms:
Servicegenomgång 2.900kr
Batteri 950kr
Timmar för reparation i samband med service 950kr
Ev. material och reservdelar i samband med reparation tillkommer.