Erfarenhet och studier

Klicka på respektive länk för att ladda hem dokumentet.

Lista över studier

Kinastudierna

Peer Review 1

Peer Review 2

The Effectiveness of Bioresonance Method

Beskrivning av Bicom-metoden (engelska)

Om studien som ligger till grund för Bicoms medicinska klassning 

Sammanställning av studien som ligger till grund för klassningen

Lättläst om studien

Holländsk studie om Bicoms funktion vid gallblåsebesvär

Journal of Biomedical Science and Research, ISSN: 2582-077X
studier utförda 2017, 2018, 2020, publicerad 2021-01-21
Professor Dr Peter C Dartsch på Dartsch Scientific GmbH

Studie på positiva effekter av Bicom bioresonans med Bicom optima på cellkulturer med fibroblaster (en typ av bindvävsceller öa)

Bakgrund
Denna holistiska bioresonansmetod använder elektromagnetiska vågor som den samlar in från patienten. På så sätt kan den användas som diagnos och behandlingsmetod för att förbättra välmående och med framgång vid olika sjukdomar

Utförande av studien
I denna förstudie använder vi fibroblaster från bindväv för att undersöka om en behandlingstyp (kallad Ai) med Bicom bioresonans har positiv inverkan på vitaliteten och återuppbyggnads- och sårläkningsprocessen för dessa celler.

Resultat
Två tester gjordes och den första visar att behandling av celler (fibroblaster) med Bicom bioresonans ökade vitaliteten i cellerna tydligt. En förbättring av vitalitet med 38% mer vitalitet bland de behandlade cellerna i förhållande till de obehandlade cellerna i kontrollgruppen.

Nästa försök gjordes genom en i laboratoriet skapad ”delning” av fibroblaster och jämförelse gjorde på återuppbyggnaden eller sårläkningen hos en grupp celler som behandlades med Bicom bioresonans och en grupp celler som inte behandlades men befann sig i samma miljö. Den förbättringen i regeneration/sårläkning som skapades genom Bicom bioresonans i laboratoriet var 81% i förhållande till de obehandlade cellerna i samma miljö.

Neutofiler (cell från immunsystemet) behandlades på samma sätt med Bicom bioresonans som tidigare och effekten av behandlingen visade positiva effekter för cellen på cellaktiviteten i förhållande till inflammatoriska processer.

Sammanfattning
Bicom bioresonans skapar positiva effekter i studier på cellkulturer i laboratorier när man mäter vitalitet och sårläkning. ”Resultaten vi har sett visar att frekvenserna från Bicom bioresonans har en positiv effekt på cellnivå efter dessa studier”. (Prof Dr Peter C Dartsch)

Ref
Investigations on the Beneficial Effects of BICOM Optima Mobile Bioresonance Device on Cultured Connective Tissue Fibroblasts
Dartsch PC*

film: https://vimeo.com/505682237/4174047831