Trygghetspaket

Detta är vårt Trygghetspaket som alltid ingår i alla våra offerter och priser vid köp av ny Bicom från Bicom-Norden:

Grundutbildning 1–3 (innehåll se nedan).

Garanti på Bicom och tillbehör i 2 år.

Garanterad behandlingssupport i 2 år.

Vi presenterar dig på Facebook som ny terapeut och lägger in dig bland terapeuterna vår hemsida >>

Vi öppnar sidor på Internet där du gratis laddar ned information till dig och dina patienter.

Vi öppnar en dold sida på Facebook för dig att kommunicera med dina kollegor som arbetar med Bicom.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vårt vidareutbildningssystem när du är klar med grundutbildningarna (se kursschemat för 2024 >>).

Nedanstående Trygghetspaket kan du köpa av oss (20.000 kr + moms) när du köper en Bicom från någon annan:

Grundutbildning 1–3 (innehåll se nedan).

Garanterad behandlingssupport i 2 år.

Vi presenterar dig på Facebook som ny terapeut och lägger in dig bland terapeuterna vår hemsida >>

Vi öppnar sidor på Internet där du gratis laddar hem information till dig och dina patienter.

Vi öppnar en dold sida på Facebook för dig att kommunicera med dina kollegor som arbetar med Bicom

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vårt vidareutbildningssystem när du är klar med grundutbildningarna (se kursschemat för 2024 >>).

Innehåll i grundutbildningarna:

Grundutbildning steg 1 görs alltid i samband med leverans av din Bicom, det är två dagars utbildning.

Grundutbildning steg 1 innehåller:

 • Praktiskt handhavande med Bicom.
 • Praktiskt handhavande med tensor och testteknik.
 • Start av patienter med standardiserad behandling.
 • Behandlingsschema för alla patienter.
 • Starten för dina behandlingar med Bicom.
 • Test av ämnen som kan vara belastande.

Grundutbildning steg 2 erbjuds minst två gånger per år (se kursschemat för 2024 >>), två dagars utbildning.

Vi rekommenderar att du går denna utbildning 3–6 månader efter att du har gjort färdigt Grundutbildning steg 1.

Grundutbildning steg 2 innehåller:

 • Svar på alla frågor som kommit under din första tid som Bicomterapeut.
 • Repetition av Grundutbildning steg 1.
 • Praktisk övning att testa ämnen som belastar eller stöttar.
 • Praktisk övning att testa reningsorganens funktion (energetiskt) direkt på patienten.
 • En noggrann genomgång av kanal 2 och dess praktiska användning.
 • En noggrann genomgång av DMI och dess praktiska användning.

Utbildningen ger dig påbyggnad och trygghet i behandlingar och tester, tillsammans med Bicom och patient.

Grundutbildning steg 3 erbjuds minst två gånger per år (se kursschemat för 2024 >>), två dagars utbildning.

Vi rekommenderar att du går denna utbildning 3–6 månader efter att du har gjort färdigt Grundutbildning steg 2.

Grundutbildning steg 3 innehåller:

 • Svar på alla dina frågor som kommit under din tid som Bicomterapeut.
 • Skapar balans hos dig för enkelhet i tester och optimala resultat för patienten.
 • Mer information och tester för reningsorganen.
 • Hur du löser energiblockeringar.
 • Vi övar på specifika behandlingar såsom käkledsbehandling.
 • Inställning och test av individuella program för att optimera behandlingen för dina patienter.